hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 2541/UBND-KTTH
Ngày ban hành 08/05/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 2541/UBND-KTTH ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM kế hoạch năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/05/2020
Tài liệu đính kèm CV_2541_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com