hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 1190/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2020
Người ký Ôn Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 25/04/2020
Tài liệu đính kèm QĐ_1190_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com