hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP
Ngày ban hành 19/03/2020
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng BNN&PTNT
Trích yếu Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 19/03/2020
Tài liệu đính kèm CV_01_BCĐTW-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com