hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1563/UBND-KTN
Ngày ban hành 23/03/2020
Người ký Ông Lê Trí Thanh - CT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 23/03/2020
Tài liệu đính kèm CV_1563_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com