hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 10/02/2020
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/02/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v đề nghị báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/01/2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/02/2020
Tài liệu đính kèm CV_08_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com