hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2019
Người ký Ông Phan Việt Cường - BT Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 17/12/2019
Tài liệu đính kèm NQ_33_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com