hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 7809/KH-UBND
Ngày ban hành 27/12/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 7809/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/12/2019
Tài liệu đính kèm KH_7809_KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com