hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 3485/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/11/2019
Người ký Ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/11/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_3485_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com