hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 6568/UBND-KTN
Ngày ban hành 01/11/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 01/11/2019
Tài liệu đính kèm CV_6568_UBND-KTN
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com