hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 27/09/2019
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 27/09/2019
Tài liệu đính kèm CV_116_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com