hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ
Ngày ban hành 25/09/2019
Người ký Ông Tào Viết Hải - PGĐ Sở VH-TT&DL
Trích yếu Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở VH-TT&DL V/v kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào TDĐKXDĐSVHnăm 2019 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày có hiệu lực 25/09/2019
Tài liệu đính kèm CV_1215_SVHTTDL-NSVHGĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com