hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/07/2019
Người ký Ông Phan Việt Cường - BT Tỉnh ủy, CT HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Về chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 12/07/2019
Tài liệu đính kèm NQ_11_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com