hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM
Ngày ban hành 10/09/2019
Người ký Ông Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT, UVTT BCĐ tỉnh
Trích yếu Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
Ngày có hiệu lực 10/09/2019
Tài liệu đính kèm CV_11_BCĐ-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com