hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV
Ngày ban hành 19/07/2019
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu"
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 19/07/2019
Tài liệu đính kèm CV_92_VPĐPNTM-KHNV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com