hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT
Ngày ban hành 16/07/2019
Người ký Ông Lê Ngọc Trung- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Trích yếu Quyết định số 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 16/07/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_299_QĐ-SNN&PTNT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com