hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 06/KH-BCĐ
Ngày ban hành 28/06/2019
Người ký Ông Lê Ngọc Trung - Giám đốc Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 28/06/2019
Tài liệu đính kèm KH_06_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com