hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 02/KH-BCĐ
Ngày ban hành 18/04/2019
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 18/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 18/04/2019
Tài liệu đính kèm KH_02_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com