hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đã được kiện toàn tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 19/03/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_832_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com