hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 777/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trong năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/03/2019
Tài liệu đính kèm QĐ_777_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com