hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 569/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2019
Người ký Ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/03/2019
Tài liệu đính kèm QD_569_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com