hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP
Ngày ban hành 30/01/2019
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương V/v phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngày trong năm 2019
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG
Ngày có hiệu lực 30/01/2019
Tài liệu đính kèm CV_01_BCĐTW-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com