hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 09/KH-BCĐ
Ngày ban hành 14/12/2018
Người ký Ông Lê Muộn - PGĐ Sở NN&PTNT
Trích yếu Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 14/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 14/12/2018
Tài liệu đính kèm KH_09_KH-BCĐ
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com