hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP
Ngày ban hành 12/12/2018
Người ký Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
Ngày có hiệu lực 12/12/2018
Tài liệu đính kèm CV_03_BCĐTW-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com