hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 7231/KH-UBND
Ngày ban hành 11/12/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Kế hoạch số 7231/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - Năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 11/12/2018
Tài liệu đính kèm KH_7231_KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com