hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 9185/BNN-VPĐP
Ngày ban hành 27/11/2018
Người ký Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Trích yếu Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực 27/11/2018
Tài liệu đính kèm CV_9185_BNN-VPĐP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com