hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 345/TB-UBND
Ngày ban hành 13/09/2018
Người ký Ông Võ Văn Viên - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 345/TB-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/09/2018
Tài liệu đính kèm TB_345_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com