hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 324/TB-UBND
Ngày ban hành 31/08/2018
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 31/08/2018
Tài liệu đính kèm TB_324_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com