hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 310/TB-VPCP
Ngày ban hành 24/08/2018
Người ký Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của VPCP Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 24/08/2018
Tài liệu đính kèm TB_310_TB-VPCP
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com