hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 305/TB-UBND
Ngày ban hành 22/08/2018
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 22/08/2018
Tài liệu đính kèm TB_305_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com