hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3596/UBND-NC
Ngày ban hành 04/07/2018
Người ký Ông Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 3596/UBND-NC ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn công tác đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/07/2018
Tài liệu đính kèm CV_3596_UBND-NC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com