hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 3626/BKHĐT-HTX
Ngày ban hành 31/05/2018
Người ký Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Trích yếu Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày có hiệu lực 31/05/2018
Tài liệu đính kèm CV_3626_BKHĐT-HTX
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com