hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 164/TB-UBND
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/05/2018
Tài liệu đính kèm TB_164_TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com