hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM
Ngày ban hành 21/05/2018
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh Văn phòng VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 21/05/2018
Tài liệu đính kèm TB_04_TB-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com