hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 2107/UBND-KTN
Ngày ban hành 24/04/2018
Người ký Ông Trần Đình Tùng - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Công văn số 2107/UBND-KTN ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh V/v khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước còn tồn đọng
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 24/04/2018
Tài liệu đính kèm CV_2107_UBND-KTTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com