hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 02/2017/TT-BXD
Ngày ban hành 01/03/2017
Người ký Bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Trích yếu Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Ngày có hiệu lực 15/04/2017
Tài liệu đính kèm TT_02_2017_TT-BXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com