hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 4600/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Người ký Ông Đinh Văn Thu - CT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 của huyện Núi Thành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/12/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_4600_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com