hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2017
Người ký Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ĐTPT thuộc nguồn vốn NSTW, NS tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 07/12/2017
Tài liệu đính kèm NQ_48_2017_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com