hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Nghị quyết số 38/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/12/2017
Người ký Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh
Trích yếu Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của NQ số 133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 07/12/2017
Tài liệu đính kèm NQ_38_NQ-HĐND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com