hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH
Ngày ban hành 20/11/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH ngày 20/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/11/2017
Tài liệu đính kèm CV_131_VPĐPNTM-HCTH
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com