hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 43/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 12/05/2017
Người ký Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài Chính
Trích yếu Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Tài liệu đính kèm TT_43_2017_TT-BTC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com