hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 132/BC-SXD
Ngày ban hành 20/07/2017
Người ký Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng
Trích yếu Báo cáo số 132/BC-SXD ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng V/v quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án, Ban hành mẫu hợp đồng xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 20/07/2017
Tài liệu đính kèm BC_132_BC-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com