hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/06/2017
Người ký Ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ TT&TT
Trích yếu Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2017 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày có hiệu lực 16/07/2017
Tài liệu đính kèm TT_05_2017_TT-BTTTT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com