hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 06/08/2015
Người ký Ông Lê Muộn- Chánh Văn phòng Điều phối tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM ngày 6/8/2015 v/v Thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 06/08/2015
Tài liệu đính kèm GM_09
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com