hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm (11/05/2020)
UBND tỉnh vừa có công văn 2526/UBND-KTN ngày 8/5/2020 yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng (CNNL), vật liệu xây dựng (VLXD) và chế biến thực phẩm (CBTP).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành CNNL, VLXD và CBTP nói riêng và các doanh nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục môi trường, xây dựng và vận hành công trình bảo vệ môi trường, quan trắc, xả thải của các doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao thuộc ngành CNNL, VLXD và CBTP trên địa bàn theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp, ủy quyền.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về giám sát, lộ trình thực hiện xóa bỏ các lò gạch nung, lò vôi thủ công sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Sở Xây dựng và các Sở chuyên ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xem xét chỉ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án khi đảm bảo thủ tục hồ sơ về môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường hằng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí cho theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn. Không cấp phép đầu tư các dự án sản xuất ngành CNNL, VLXD và CBTP có công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; giám sát chặt chẽ các nguồn thải phát sinh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; chủ động kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

File đính kèm: Công văn 2526/UBND-KTN

Thùy Dung

Lượt xem:  234 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/