hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (05/05/2020)
Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, mùa bão năm 2020 có từ 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, có khả năng từ 5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta; trong đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong mùa lũ, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện 3 - 5 đợt lũ; đỉnh lũ lớn nhất năm có khả năng cao hơn năm 2019 và ở mức xấp xỉ đỉnh lũ trung bình nhiều năm.

Để chủ động phòng ngừa và ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; UBND tỉnh ban hành công văn 2425/UBND-KTN ngày 5/5/2020 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chính sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Chỉ thịsố 08/CT-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Triển khai xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro năm 2020 phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai. Đối với Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro cấp huyện năm 2020 đảm bảo hoàn thành và gửi về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh trước ngày 26/6/2020 để tổng hợp, cập nhật, bổ sung phương án chung của tỉnh.

Phối hợp triển khai xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2096/UBND-KTN ngày 16/4/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn và nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2020; chỉ đạo tính toán cân đối nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi do tổ chức thủy lợi cơ sở địa phương quản lý, khai thác để bố trí diện tích sản xuất phù hợp, đối với các hồ chứa có nguy cơ cao thiếu nước thực hiện chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên đất lúa hoặc không bố trí sản xuất; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Phương án Phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn để chủ động ứng phó. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các bản tin cảnh báo thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Tập trung theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn, mặn xâm nhập chỉ đạo công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2020. Tổ chức theo dõi, chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, Sở, Ban, ngành thực hiện lập Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định tại Điều 15 và Điều 22 của Luật Phòng, chống thiên tai. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai để tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho các cấp thẩm quyền theo đúng quy định. Theo dõi, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo thời gian quy định. Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh lên Website: pctt.quangnam.vn; trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam” để nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí biết và theo dõi;...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy sản, hải sản hết hạn đăng kiểm; trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo; thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với tàu cá của tỉnh bị tai nạn, sự cố trên biển; tàu đánh bắt hải sản, tàu hàng trong và ngoài tỉnh bị nạn trên vùng biển Quảng Nam theo Công văn số 721/UBND-KTN ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh và Kế 5 hoạch số 109/KH-BCHPCTT&TKCN ngày 14/8/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh về Phối hợp ứng phó tai nạn tàu, thuyền trên biển;...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các địa phương xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo quy định. Hướng dẫn các địa phương thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đảm bảo đủ số lượng, thành phần theo tài liệu Hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý các công trình thủy điện triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn đập của công trình thủy điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thường bị chia cắt khi có mưa lũ. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2020.

Sở Giao thông vận tải - Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với người, phương tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy; kiểm tra đào tạo, cấp chứng chỉ lái thuyền theo quy định, lưu ý đến công tác đào tạo cho các lái thuyền của đội xung kích, cứu nạn, cứu hộ của các địa phương. Bổ sung kế hoạch huy động phương tiện và nhân lực thực hiện xử lý các tình huống bị tắc đường phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau mưa bão.

Chủ các hồ thủy điện tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch đảm bảo an toàn về điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong mùa mưa bão; có phương án khắc phục kịp thời các sự cố về điện do thiên tai gây ra.

Các Doanh nghiệp viễn thông có phương án chuẩn bị dự phòng nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo thông tin liên lạc tại các địa phương và Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp khi xảy ra thiên tai.

Các Sở, Ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong phạm vi đơn vị mình; đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo, điều động của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh.

File đính kèm: Công văn

 

TD

Lượt xem:  215 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/