hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (21/04/2020)
Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra; ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53 – CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng, thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;Quyết định số 166/QĐ-TTg, ngày 26/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020…,góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, ứng phó có hiệu quả với khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần có các giải pháp lãnh đạo, điều hànhphù hợp với tình hình hiện nay để thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và Nhân dân nhằm sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống ngay sau khi dịch bệnh kết thúc. Điều hành ngân sách chặt chẽ,sát đúng với tình hình, kiên quyết đảm bảo cân đối ngân sách. Thực hiện triệt để việc cắt giảm, giãn những nhiệm vụ chi chưa thật sự bức thiết (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để tập trung mọi nguồn lực cho việc khắc phục khó khăn do hậu quả dịch Covid-19 gây ra theo đúng chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, rà soát, đẩy mạnh các nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhất là đất đai, dự án BT…không để thất thu ngân sách nhà nước. Xử lý dứt điểm, nghiêm minh những vi phạm, khuyết điểm đã được phát hiện qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của Trung ương và của cấp ủy, chính quyền các cấp. Định kỳ 06 tháng một lần nghe báo cáo, rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, trong năm 2020, dừng tổ chức các hoạt động lễ, hội, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan… dưới mọi hình thức (kể cả các hoạt động đã có kế hoạch và bố trí dự toán kinh phí). Thực hiện nghiêm Công văn số 2622-CV/TU, ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất việc tặng hoa chúc mừng. Hạn chế tối đa hội họp, khuyến khích việc tổ chức họp, hội nghị trên môi trường internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, xử lý công việc. Triệt để tiết kiệm trong mua sắm và sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, nhiên liệu… Không tổ chức các đoàn đi công tác, học tập kinh nghiệm ở trong, ngoài nước  (trừ các đoàn do Trung ương tổ chức, chỉ đạo).

Vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tránh xa hoa, lãng phí, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gương mẫu chấp hành các quy định của Trung ương và địa phương về việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương, đơn vị mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phải chỉ đạo thực hiện việc bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức thiết thực gắn với việc biểu dương gương điển hình người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Uỷ ban kiểm tra cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (vào tháng 11 hằng năm) để theo dõi, chỉ đạo.Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

TH

Lượt xem:  366 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/