hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/3/2019)
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh ký quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 thành lập hai Chốt kiểm dịch động vật tạm thời của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 (20/3/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Ban hành kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh (20/3/2019)
Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019.
Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh ở lợn trên địa bàn tỉnh (06/3/2019)
Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tất cả các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn Châu Phi (21/2/2019)
Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn Châu Phi.
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019 (20/2/2019)
Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 ban hành Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019.
Bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (11/1/2019)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn 185/UBND-KTN ngày 09/01/2019 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 (11/1/2019)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 8/1/2019 về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021.
Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt (07/1/2019)
UBND tỉnh có công văn 7578 /UBND-KTN ngày 28/12/2018 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt, trước mắt vụ Đông Xuân 2018-2019.
Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (07/1/2019)
Để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 góp phần đạt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Chủ tịch UBND tỉnh ký Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 5/1/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Tin đã đưa
Trang 1 trên tổng số 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay