hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (27/2/2024)
Ngày 26/02, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó nhấn mạnh sẽ không đề xuất xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý đầu tư, giải ngân kế hoạch vốn chậm; trong đó, lưu ý kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.
Xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã (23/2/2024)
Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1184/UBND-NCKS về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (05/12/2023)
Nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo sự phân cấp thẩm quyền.
Chỉ đạo tập trung duy trì chuẩn đối với xã đạt chuẩn NTM năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí gđ 2022-2025 (01/11/2023)
Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (01/11/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Tập trung hoàn thành mục tiêu nông thôn mới cấp huyện đến năm 2025 (16/10/2023)
Ngày 13/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tập trung thực hiện mục tiêu cấp huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề (28/9/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐCP của Chính phủ.
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG tại các huyện miền núi (28/9/2023)
UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các huyện miền núi phối hợp, triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG của các huyện miền núi.
Chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới và mưa lớn (25/9/2023)
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành Công điện 05 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động các phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới và mưa lớn.
Điều chuyển hơn 100 tỷ đồng ngân sách Trung ương từ các dự án không có khả năng giải ngân (20/9/2023)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023.
Tin đã đưa:
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com