hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (05/05/2020)
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 2/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 2394/UBND-KGVX yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện những nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng tiến độ và thời gian quy định.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương rà soát kỹ đối tượng với sự tham gia của hệ thống chính trị thôn, khối phố, tổ dân phố và sự đồng hành giám sát ngay từ khâu lập danh sách của Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị -  xã hội và cộng đồng dân cư địa phương để tránh bỏ sót đối tượng, phát hiện kịp thời những trường hợp trùng hưởng, đặc biệt chú ý đối với đối tượng lao động tự do và người bán lẻ xổ số lưu động. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương  thẩm định, trình phê duyệt danh sách, mức kinh phí và tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP   ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội những nội dung vượt quá thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập 04 Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đứng điểm tại các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tại các địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP   ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giới thiệu nhân sự tham gia Tổ công tác theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí, phân bổ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh mức phí chi trả cho cơ quan Bưu điện để thực hiện chi trả hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi  hàng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng./.

 

TD

Lượt xem:  205 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/