hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban hành kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh (07/05/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, năm 2020.

Mục đích kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người; tăng cường công tác đấu tranh đối với loại tội phạm mua, bán người; kịp thời giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Kết nối, đầu tư mở rộng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cho nạn nhân; nâng cao chất lượng tư vấn, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; tăng cường các điểm cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân ở cộng đồng; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa mua bán người; nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, chú trọng đến các địa phương có nguy cơ cao, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, có nạn nhân bị mua bán và nhóm đối tượng yếu thế phụ nữ, trẻ em; vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

Kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch phòng, chống mua bán người, đảm bảo yêu cầu về nội dung và đạt được các chỉ tiêu chung đề ra; 100% trường hợp nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ theo đúng quy định; 100% cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; 100% các địa phương có nguy cơ cao và có nạn nhân bị mua bán tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ giải pháp sẽ triển khai, gồm: Rà soát, thống kê, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn. Trên cơ sở đó xây dựng dữ liệu quản lý, đánh giá nhu cầu, có kế hoạch hỗ trợ phù hợp đối với nạn nhân đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và tự nguyện.

Tăng cường phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, đơn vị, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định tại Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ xã hội đối với nạn nhân bị mua bán; kết nối thông tin với địa phương khác để chuyển tuyến, đưa nạn nhân về với gia đình; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, đấu tranh tội phạm và hỗ trợ nạn nhân trở về nước.

Đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn ở Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; kết nối thông tin, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người với tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các Chương trình kinh tế - xã hội khác như: Chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; hỗ trợ các địa phương có đường biên giới, ở vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều người dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng yếu thế, có nguy cơ cao phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, ngừa, mô hình nhóm đồng đẳng, tự lực, mô hình hỗ trợ cho các địa phương có nguy cơ phát sinh tệ nạn và nạn nhân bị mua bán. Thông qua hoạt động của mô hình nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người, tăng cường cung cấp các dịch vụ xã hội hỗ trợ cho nạn nhân.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn, phổ biến kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng tiếp cận, tư vấn tâm lý đảm bảo cho công tác quản lý và hỗ trợ nạn nhân; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống mua bán người.

Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót trên lĩnh vực này.

File đính kèm: Kế hoạch

TD

Lượt xem:  315 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/