hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh (07/05/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường - Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp huyện, các Sở, Ban, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo yêu cầu về tiến độ, nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 7, Công văn số 1580/UBND-KTN ngày 24/3/2020. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã, cấp huyện; hoàn chỉnh, nghiệm thu hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 cấp tỉnh và giao nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo thời hạn theo quy định. Định kỳ thứ sáu hằng tuần tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện ở cấp huyện, cấp xã cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời tổng hợp danh sách các huyện, thị xã, thành phố thực hiện không đúng tiến độ báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, đánh giá, xếp loại cuối năm 2020.

Sở Tài chính căn cứ dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4028/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 xử lý bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 để các địa phương hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung lực lượng đôn đốc các đơn vị hoàn thành sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã; nhận bàn giao, lưu trữ sản phẩm cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1580/UBND-KTN ngày 24/3/2020; Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để kiểm tra, nghiệm thu; giao nộp sản phẩm trước ngày 15/5/2020 theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.

File đính kèm: Công văn

 

TD

Lượt xem:  245 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/